Η ειδίκευση στο επάγγελμα του γονέα στο Κέντρο Αυτόνομης και δημιουργικής μάθησης "Εξερευνητές"

Ομαδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για όλους τους γονείς του γενικού πληθυσμού με παιδιά ηλικίας 2-12 ετών

.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των γονέων πάνω σε θέματα που η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι είναι αποτελεσματικό, όπως:
 Η γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των παιδιών
 Η αντιμετώπιση δυσκολιών στη σχέση γονέα-παιδιού
 Η αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς του παιδιού
 Η αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους, της στενοχώριας και του θυμού του γονέα και του παιδιού
 Η ενίσχυση των λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας και η διαχείριση των συγκρούσεων
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 υποχρεωτικές , εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών. Είναι ένα πρόγραμμα επιστημονικά ελεγμένο ως προς την αποτελεσματικότητά του ( Konstandinidis L, Goga P, Nikolaidis N, Simos G, Mavreas V., 2008) και ακολουθούνται οι αρχές και οι πρακτικές της γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης. Εμπλουτίζει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των γονέων και τους θωρακίζει με επιπρόσθετες μεθόδους και τεχνικές. Προσφέρει επίσης στους γονείς ένα ευχάριστο εβδομαδιαίο δίωρο συνδυάζοντας την επιμόρφωση με την απόδραση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Έμφαση δίνεται στην επαφή των γονέων μεταξύ τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η εχεμύθεια και να υποστηρίζεται η επικοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στο site: http://www.sxolesgoneon.com/index.php

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: Σάββατο 11.5.19
Ημερομηνία λήξης του προγράμματος Δευτέρα 10.6.19
Χώρος διεξαγωγής: "Εξερευνητές- Κέντρο Αυτόνομης και Δημιουργικής Μάθησης ,Γεροκωστοπούλου 1 (1ος όροφος)
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2613-025689 / 6986830328
Απαραίτητες οι κρατήσεις θέσεων

Back to top